Analysis of Natural Toxins

  1. Otero, P.
  2. Rodríguez, P.
  3. Botana, A.M.
  4. Alfonso, A.
  5. Botana, L.M.
Libro:
Liquid Chromatography: Applications

ISBN: 9780124158061

Ano de publicación: 2013

Páxinas: 411-430

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1016/B978-0-12-415806-1.00015-2 GOOGLE SCHOLAR