A review of some recent results on power indices

  1. Alonso-Meijide, J.M.
  2. Casas-Méndez, B.
  3. Fiestras-Janeiro, M.G.
Libro:
Power, Voting, and Voting Power: 30 Years After

ISBN: 9783642359286

Ano de publicación: 2013

Páxinas: 231-245

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-642-35929-3_12 GOOGLE SCHOLAR