Gestión de efluentes gaseososdesarrollo e implementación de un modelo de estructuras adaptables

  1. Souto González, José A.
Dirixida por:
  1. Manuel Bao Iglesias Director
  2. Juan José Casares Long Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 1992

Departamento:
  1. Departamento de Enxeñaría Química

Tipo: Tese