La escuela de ayer, hoy y mañana. Claves y desafíos

 1. Diana Priegue Caamaño 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Revista:
Revista complutense de educación

ISSN: 1130-2496 1988-2793

Ano de publicación: 2019

Volume: 30

Número: 3

Páxinas: 923-924

Tipo: Recensión

DOI: 10.5209/RCED.61869 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Outras publicacións en: Revista complutense de educación

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Web of Science: 0 (19-10-2023)
 • Citas en Dimensions: 0 (21-12-2023)

SCImago Journal Rank

 • Ano 2019
 • Impacto SJR da revista: 0.528
 • Cuartil maior: Q2
 • Área: Education Cuartil: Q2 Posición na área: 445/1616

Índice Dialnet de Revistas

 • Ano 2019
 • Factor de impacto da revista: 1,030
 • Ámbito: EDUCACIÓN Cuartil: C1 Posición no ámbito: 21/241

CIRC

 • Ciencias Sociais: B

Scopus CiteScore

 • Ano 2019
 • CiteScore da revista: 1.2
 • Área: Education Percentil: 49

Journal Citation Indicator (JCI)

 • Ano 2019
 • JCI da revista: 0.46
 • Cuartil maior: Q3
 • Área: EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH Cuartil: Q3 Posición na área: 458/723

Dimensions

(Datos actualizados na data de 21-12-2023)
 • Total de citas: 0
 • Citas recentes (2 anos): 0