O Galicion foi nomeado Oganessona utilidade da predicibilidade química de Mendeleev na didáctica da aula

  1. Bermejo, Manuel R. 1
  2. González-Noya, Ana M. 1
  3. Pedrido, Rosa 1
  4. Romero, María J. 2
  1. 1 Departamento de Química Inorgánica, Universidade de Santiago de Compostela
  2. 2 Departamento de Didácticas Aplicadas, Universidade de Santiago de Compostela
Journal:
Boletín das ciencias

ISSN: 0214-7807

Year of publication: 2019

Year: 32

Issue: 87

Pages: 155-165

Type: Article

DOI: 10.54954/201987155 DIALNET GOOGLE SCHOLAR

More publications in: Boletín das ciencias