Managerial determinants of export performance: Direct and moderating effects

  1. Sousa, C.M.P.
  2. Ruzo, E.
Libro:
Handbook of Research in International Marketing, Second Edition

ISBN: 9781849803021

Ano de publicación: 2011

Páxinas: 249-266

Tipo: Capítulo de libro