Hydraenidae Mulsant, 1844

  1. Jäch, M.A.
  2. Beutel, R.G.
  3. Delgado, J.A.
  4. Díaz, J.A.
Libro:
Volume 1: Morphology and Systematics (Archostemata, Adephaga, Myxophaga, Polyphaga partim)

ISBN: 9783110171303

Año de publicación: 2011

Páginas: 224-250

Tipo: Capítulo de Libro