The tubulin binding mode of MT stabilizing and destabilizing agents studied by NMR

  1. SÁnchez-Pedregal, V.M.
  2. Griesinger, C.
Colección de libros:
Topics in Current Chemistry

ISSN: 0340-1022

ISBN: 9783540690368

Ano de publicación: 2009

Volume: 286

Páxinas: 151-208

Tipo: Artigo

DOI: 10.1007/128_2008_22 GOOGLE SCHOLAR