Factors of soil formation

  1. Paz, C.G.
  2. Rodríguez, T.T.
Colección de libros:
Encyclopedia of Earth Sciences Series

ISSN: 1871-756X 1388-4360

Ano de publicación: 2008

Páxinas: 229-230

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-1-4020-3995-9_207 GOOGLE SCHOLAR