Analytical performance models of parallel programs in clusters

  1. Martínez, D.R.
  2. Blanco, V.
  3. Boullón, M.
  4. Cabaleiro, J.C.
  5. Pena, T.F.
Colección de libros:
Advances in Parallel Computing

ISSN: 0927-5452

ISBN: 9781586037963

Ano de publicación: 2008

Volume: 15

Páxinas: 99-106

Tipo: Achega congreso