Multivariate statistical analysis of chemical properties of European volcanic soils

  1. Martínez-Cortizas, A.
  2. Nóvoa, J.C.
  3. Pontevedra, X.
  4. Taboada, T.
  5. García-Rodeja, E.
  6. Buurman, P.
Libro:
Soils of Volcanic Regions in Europe

ISBN: 9783540487104

Ano de publicación: 2007

Páxinas: 387-400

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-540-48711-1_28 GOOGLE SCHOLAR