Chemical weathering of reference European volcanic soils

  1. Taboada, T.
  2. García, C.
  3. Martínez-Cortizas, A.
  4. Nóvoa, J.C.
  5. Pontevedra, X.
  6. García-Rodeja, E.
Libro:
Soils of Volcanic Regions in Europe

ISBN: 9783540487104

Ano de publicación: 2007

Páxinas: 307-323

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-540-48711-1_24 GOOGLE SCHOLAR