A compact population analysis test using 32 SNPs with highly diverse allele frequency distributions

  1. Phillips, C.
  2. Sanchez, J.
  3. Fontadevila, M.
  4. Gómez-Tato, A.
  5. Alvarez-Dios, J.
  6. Calaza, M.
  7. Casares de Cal, M.
  8. Ballard, D.
  9. Salas, A.
  10. Carracedo, A.
Colección de libros:
International Congress Series

ISSN: 0531-5131

Ano de publicación: 2006

Volume: 1288

Páxinas: 58-60

Tipo: Artigo

DOI: 10.1016/J.ICS.2005.10.023 GOOGLE SCHOLAR