Mineral nutrition of taxus baccata l. As affected by inoculation with arbuscular mycorrhizal fungi

  1. Iglesias, M.I.
  2. Sainz, M.J.
  3. Vilariño, A.
  4. Pintos, C.
  5. Mansilla, J.P.
Colección de libros:
Acta Horticulturae

ISSN: 0567-7572

ISBN: 9789066054974

Ano de publicación: 2004

Volume: 630

Páxinas: 225-229

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.17660/ACTAHORTIC.2004.630.28 GOOGLE SCHOLAR