Mitochondrial DNA variability patterns in Southeast Africa and forensic implications

  1. Salas, A.
  2. De La Fé, T.
  3. Sobrino, B.
  4. Lareu, M.V.
  5. Carracedo, A.
Colección de libros:
International Congress Series

ISSN: 0531-5131

Ano de publicación: 2003

Volume: 1239

Número: C

Páxinas: 541-545

Tipo: Artigo

DOI: 10.1016/S0531-5131(02)00396-5 GOOGLE SCHOLAR