Improved production of nursery stock of Taxus baccata L. through management of the arbuscular mycorrhizal symbiosis

  1. Sainz, M.J.
  2. I. Iglesias
  3. Vilariño, A.
  4. Pintos, C.
  5. Mansilla, J.P.
Colección de libros:
Acta Horticulturae

ISSN: 0567-7572

ISBN: 9789066059825

Ano de publicación: 2000

Volume: 536

Páxinas: 379-384

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.17660/ACTAHORTIC.2000.536.45 GOOGLE SCHOLAR