Cylometallated semicarbazone complexes of palladium(II). Crystal and molecular structure of [{Pd[C6H4C(Et)=NN(H)C(=O)NH2]} 2(μ-Ph2P(CH2)3PPh 2)][ClO4]2

  1. Vila, J.M.
  2. Pereira, T.
  3. Ortigueira, J.M.
  4. López Torres, M.
  5. Castiñeiras, A.
  6. Lata, D.
  7. Fernández, J.J.
  8. Fernández, A.
Revista:
Journal of Organometallic Chemistry

ISSN: 0022-328X

Ano de publicación: 1998

Volume: 556

Número: 1-2

Páxinas: 21-30

Tipo: Artigo

DOI: 10.1016/S0022-328X(97)00668-2 GOOGLE SCHOLAR