Análisis de la variabilidad de las queratinas del pelo humanoaplicaciones médico-legales

  1. María Sol Rodríguez Calvo
Dirixida por:
  1. Ángel Carracedo Álvarez Director
  2. Luis Concheiro Carro Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 1991

Departamento:
  1. Departamento de Ciencias Forenses, Anatomía Patolóxica, Xinecoloxía e Obstetricia e Pediatría

Tipo: Tese