New advances on anisotropic NMR and detection of bioactive marine natural product

  1. Juan Carlos Fuentes Monteverde
Dirixida por:
  1. Jaime Rodríguez Director
  2. Carlos Jiménez Director

Universidade de defensa: Universidade da Coruña

Ano de defensa: 2019

Tribunal:
  1. Michael Reggelin Presidente/a
  2. Marcos D. García Secretario/a
  3. Víctor Manuel Sánchez Pedregal Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 593297 DIALNET lock_openRUC editor

Resumo

A continuación amósase un resumo de cada capítulo. Capítulo 1 O uso da RMN anisotrópica na análise estrutural de moléculas pequenas quiraies, expandiuse nos anos recentes. Na actualidade, as Constantes Dipolares Residuais (CDR)poden ser aplicadas como unha ferramenta estándar na millora eficiente da determinación da configuración relativa de compostos de pequeno tamano mediante RMN estándar. Na presente Tese Doutoral desenvolvemos outra metodoloxía de RMN anisotrópica baseada en medidas de anisotropía de desprazamento químico residual de protones (1H RCSA) que foi aplicada, primeiro a moléculas modelo, estricnina, estrona, retrorsina e [alfa]-santonina, e posteriormente a novos produtos naturais: a un meroditerpeno illado do alga parda Sargassum muticum, ás tricloromammindas A e B illadas do fungo non comestible Tricholoma equestre e, finalmente a un briarano de orixe mariña illada da gorgonia Briareum asbestinum colleitada da penísula de Iucatán: Toda esta nova metodoloxía púidose realizar a través da mellora de novos dispositivos de compresión e extensión de xeles aplicados a tubos de RMN de menos de 5 mm. Este desenvolvemento deste tipo de dispositivos é unha ferramenta adicional que pode ser utilizada no futuro por espectroscopistas no campo de RMN anisotrópica. Por último, tamén introducimos un novo xel deuterado (PMMA-d8) derivado de polimetilmetacrilato deuterado como medio alineante. Capítulo 2 A detección e cuantificación de produtos naturais presentes en trazas en mesturas complexas é aínda un campo de investigación activo para os químicos. Desde a introdución no mercado do detector de masas Orbitrap® #iniciar unha revolución nas técnicas analíticas de detección. Na presente Tese Doutoral aproveitamos esta tecnoloxía para a detección e, nalgúns casos, o illamento e a cuantificación dalgúns produtos naturais de orixe mariña de interese biolóxico. As distintas aproximacións nas técnicas de LC/HRMS empregadas foron aplicadas a: A detection e o illamento da produción de sideróforos en varias bacteria mariñas patógenas: tipo vancrobactina en tres especies de Vibrio, tipo piscibactina nunha cepa mutante de Vibrio alginolyticus, o sideróforo producido polas bacterias Edwardsiella tarda e Photobacterium damselae subsp. damselae. Detección e cuantification de AHLs en tres especies patóxenas de Vibrio. Detección de (TTX) no peixe Diodon hystrix colleitado no Salvador.