Homogeneización e integración de sistemas financieros internacionalesun análisis empírico

  1. Cecilio Huarte Galbán
Dirixida por:
  1. José Antonio Redondo López Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 1990

Departamento:
  1. Departamento de Economía Financeira e Contabilidade

Tipo: Tese