Estudio del potencial alelopático de Acacia dealbata Link

  1. Manuel Joaquín Reigosa Roger
Dirixida por:
  1. Alejo Carballeira Ocaña Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 1987

Departamento:
  1. Departamento de Bioloxía Funcional

Tipo: Tese