Estudio clínico-patológico, ultraestructural e inmunocitiquímico del cáncer de tiroides en el sur de Galicia

  1. José Manuel Cameselle Teijeiro
unter der Leitung von:
  1. Juan Varela Durán Doktorvater
  2. Ramón Varela Núñez Doktorvater/Doktormutter

Universität der Verteidigung: Universidade de Santiago de Compostela

Jahr der Verteidigung: 1989

Fachbereiche:
  1. Departamento de Ciencias Forenses, Anatomía Patolóxica, Xinecoloxía e Obstetricia e Pediatría

Art: Dissertation