Diseño y síntesis de nuevos análogos carbocíclicos de nucleosidos 1,2-disustituidos derivados de purina

  1. Pedro Besada Pereira
Dirixida por:
  1. María del Carmen Terán Moldes Director

Universidade de defensa: Universidade de Vigo

Ano de defensa: 2003

Tribunal:
  1. Miguel Angel Gallo Mezo Presidente/a
  2. Antonio Ibañez Paniello Secretario/a
  3. Marina Gordaliza Vogal
  4. Roberto Pelicciari Vogal
  5. Eugenio Uriarte Villares Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 99328 DIALNET