A educación emocional como resposta educativa nas aulas hospitalarias

 1. Laura García Docampo 1
 2. María Adelina Guisande Couñago 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Revista:
Revista galega de educación

ISSN: 1132-8932

Ano de publicación: 2018

Número: 71

Páxinas: 44-47

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Revista galega de educación

Indicadores

Índice Dialnet de Revistas

 • Ano 2018
 • Factor de impacto da revista: 0,010
 • Ámbito: EDUCACIÓN Cuartil: C4 Posición no ámbito: 216/237

CIRC

 • Ciencias Sociais: C
 • Ciencias Humanas: C