Teoría financiera e criseunha revisión da racionalidade do individuo dende a teoría do comportamento

 1. José Antonio Redondo López 1
 2. Loreto Fernández Fernández 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Revista:
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

ISSN: 1132-2799

Ano de publicación: 2018

Volume: 27

Número: 3

Tipo: Artigo

DOI: 10.15304/RGE.27.3.5440 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDialnet editor

Outras publicacións en: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Dimensions: 1 (31-03-2023)

SCImago Journal Rank

 • Ano 2018
 • Impacto SJR da revista: 0.182
 • Cuartil maior: Q4
 • Área: Marketing Cuartil: - Posición na área: 138/213
 • Área: Organizational Behavior and Human Resource Management Cuartil: - Posición na área: 163/235
 • Área: Business, Management and Accounting (miscellaneous) Cuartil: - Posición na área: 232/409
 • Área: Finance Cuartil: - Posición na área: 208/302
 • Área: Development Cuartil: - Posición na área: 163/286
 • Área: Demography Cuartil: - Posición na área: 64/114
 • Área: Economics and Econometrics Cuartil: Q4 Posición na área: 501/713

Índice Dialnet de Revistas

 • Ano 2018
 • Factor de impacto da revista: 0,180
 • Ámbito: ECONOMÍA Cuartil: C2 Posición no ámbito: 65/171

CIRC

 • Ciencias Sociais: B

Scopus CiteScore

 • Ano 2018
 • CiteScore da revista: 0.2
 • Área: Economics and Econometrics Percentil: 9

Dimensions

(Datos actualizados na data de 31-03-2023)
 • Total de citas: 1
 • Citas recentes: 1
 • Field Citation Ratio (FCR): 0.47

Resumo

Estamos perante unha crise que estoupa nun marco globalizado a nivel de operadoreseconómicos, con regulacións moi permisivas e relaxación por parte dos supervisores dosistema. Pero, ademais, e ao contrario que con outras crises, o risco sistémico, o risco decontaxio, tivo consecuencias demoledoras sobre as economías. A cuestión é se fallou omercado ou os mecanismos de regulación. Resulta claro que os mercados fracasaron, pero,indubidablemente, alimentados por políticas regulatorias que, en nome da “sacrosanta”liberdade de mercado, permitiron actuar impunemente aos operadores. E non podemosesquecer o fracaso de modelos teóricos que, alimentados por hipóteses non contrastadas eunha capacidade de cálculo quasi-ilimitada, pretenderon dominar a irracionalidade dosmercados. Os erros do pasado non nos poden desalentar na procura dun sistemafinanceiro estable. Cómpre mirar cara adiante e tentar mellorar os sistemas de regulacióndos mercados financeiros, evitando así crises de gran virulencia como a que vimossoportando ao longo da última década. Debemos afastarnos das visións catastrofistas que,sen achegar nada, procuran o aniquilamento dun sistema financeiro, non perfecto, peroesencial para manter os logros acadados ao longo das últimas décadas.

Referencias bibliográficas

 • Bernanke, B.S. (2010): Implications of the Financial Crisis for Economics. At the Conference Co-sponsored by the Center for Economic Policy Studies and the Bendheim Center for Finance, Princeton University, Princeton, New Jersey September 24.
 • Black, F. y Sholes, M. (1973): The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, 81, pp. 637-654.
 • Daniel, K.; Hirshleifer, D. y Hong, S. (2002): “Investor psychology in capital markets: evidence and policy implications”. Journal of Monetary Economics, 49, pp. 139–209.
 • Eichengreen, B. y O’Rourke, K. (2010): “A tale of two depressions: What do the new data tell us?”, en: https://voxeu.org/article/tale-two-depressions-what-do-new-data-tellus-february-2010-update
 • Gärling, T.; Kirchler, E.; Lewis, A. y van Raaij, F. (2009): “Psychology, Financial Decision Making, and Financial Crises”. Psychological Science in the Public Interest.
 • Haldane, A. (2009): Why Banks Failed the Stress Test’, discurso en Marcus-Evans Conference on Stress-Testing, 13 February.
 • Hamäläinen, S. (2010): Macroguidance of the financial markets in transition. Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España. Barcelona.
 • Kahneman, D. y Tversky, A. (1979): "Teoría de la perspectiva: un análisis de las decisiones bajo riesgo". Econometrica. 47 (2): 263 291.
 • Kindleberger, C. y Aliber, R. (2001): “Manias, Panics and Crashes”. Ed. MacMillan.
 • Lintner, J. (1965): The Valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. The Review of Economics and Statistic, 47(1).
 • Markowitz, H. (1952): Portfolio Selection, The Journal of Finance, Vol. 7, No. 1, pp. 77-91.
 • Markowitz, H. (1959): Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, John Wiley & Sons, New York.
 • Merton, R. C. (1976): Option pricing when underlying stock returns are discontinuous, Journal of Financial Economics, 3, pp. 125-144.
 • Merton, R. C. (1995): Influence of mathematical models in finance on practice: past, present and future. En: Mathematical Models in Finance, S. D. Howison, F. P. Kelly, and P. Wilmott, eds. London: Chapman & Hall, 1-14.
 • Minsky, H.P. (1984): The International Ponzi Scheme, Boston Globe, 5 de julio.
 • Modigliani, F. y Miller M. (1958): The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. The American Economic Review. Vol. 48, June, pp. 261-297.
 • Mossin, J. (1966): Equilibrium in a Capital Asset Market, Econometrica, Vol. 34, No. 4, pp. 768-783.
 • Quintas Seoane, J.R. (2012): “Supervisando al supervisor bancario: riesgos y estrategias de cobertura. Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Instituto de España. Pronunciado el 21 de marzo de 2012. pp.9-10.
 • Sánchez Molinero, J.M. (1984): “La contribución de Daniel Bernoulli y Gabriel Cramer a la Teoría de la Decisión”. Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales, ISSN 0211-4356, Nº 13, 1984, págs. 9-27.
 • Sharpe, W. F. (1964): Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. Journal of Finance, 19(3), pp. 425–442.
 • Simon H.A., (1982): Models of Bounded Rationality: Behavioral Economics and Business Organization, vol. 2, MIT Press, Cambridge, MA.
 • Stiglitz, J.E. (2010): Risk and global economic architecture: Why full financial integration may be undesirable. Working Paper 15718. National Bureau of Economic Research.
 • Thaler, R. (1999): The End of Behavioral Finance. Financial Analysts Journal, vol. 55, No. 6, Behavioral Finance (Nov. Dec.), pp. 12-17.
 • Tversky, A . y Kahneman, D. (1974): "Juicio bajo incertidumbre: Heurística y sesgos". Ciencia. 185 (4157): 1124-1131.