Presenza de estereotipos de xénero nunha mostra de estudantes de formación profesional da rama sanitaria

  1. María Josefa Mosteiro García
  2. Ana María Porto Castro
  3. Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista:
Eduga: revista galega do ensino
  1. Gisela Velo García
  2. José Ángel Martín Bermejo
  3. Manolo Rei Fernández

ISSN: 2171-6595

Ano de publicación: 2017

Número: 73

Páxinas: 43

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Eduga: revista galega do ensino

Resumo

Os estereotipos de xénero, crenzas estereotipadas sobre as diferentes características asociadas a homes e mulleres na sociedade, teñen unha gran influencia na conduta. Este traballo, de carácter descritivo e inferencial, ten como obxectivo coñecer se os adolescentes que cursan ciclos formativos da rama sanitaria interiorizaron certos estereotipos de xénero relacionados co traballo e as actividades laborais e comprobar a existencia de diferenzas por sexo. Os resultados obtidos mostran que, a pesar de que o alumnado presenta unha certa sensibilización cara á igualdade, segue asociando determinadas profesións con un ou outro sexo.