Pensadores d'Europa

  1. María Xosé Agra Romero
  2. Helga Jorba trad.
Revista:
L'Espill

ISSN: 0210-587X

Ano de publicación: 2017

Número: 56

Páxinas: 27-46

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: L'Espill

Indicadores

Índice Dialnet de Revistas

  • Ano 2017
  • Factor de impacto da revista: 0,020
  • Ámbito: MULTIDISCIPLINAR Cuartil: C4 Posición no ámbito: 60/95

CIRC

  • Ciencias Sociais: D