Para sabermos algo máis...

  1. Xosé Ángel Armas Castro
  2. Ramón López Facal
  3. Francisco Rodríguez Lestegás
Revista:
Revista galega de educación

ISSN: 1132-8932

Ano de publicación: 2017

Número: 69

Páxinas: 42-44

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Revista galega de educación

Indicadores

Índice Dialnet de Revistas

  • Ano 2017
  • Factor de impacto da revista: 0,030
  • Ámbito: EDUCACIÓN Cuartil: C4 Posición no ámbito: 202/236

CIRC

  • Ciencias Sociais: C
  • Ciencias Humanas: C