Comparanza da adquisición das formas de posesión do galego e o castelán en nenos bilingües

  1. Miguel Pérez Pereira 1
  2. Maite Forján 1
  3. Sagrario García 1
  1. 1 Departamento de Psicoloxía Evolutiva e da Educación. Universidade de Santiago
Revista:
Cadernos de lingua

ISSN: 1130-5924

Ano de publicación: 1996

Número: 14

Páxinas: 21-38

Tipo: Artigo

DOI: 10.32766/CDL.14.171 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Outras publicacións en: Cadernos de lingua

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 1 (29-03-2023)

CIRC

  • Ciencias Humanas: D