Cine europeo en lenguas de naciones sin estado y pequeñas naciones

 1. Margarita Ledo Andión 1
 2. Antía María López Gómez 1
 3. Marta Pérez Pereiro 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela (España)
Revista:
Revista Latina de Comunicación Social

ISSN: 1138-5820

Ano de publicación: 2016

Número: 71

Páxinas: 309-331

Tipo: Artigo

DOI: 10.4185/RLCS-2016-1097 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDialnet editor

Outras publicacións en: Revista Latina de Comunicación Social

Resumo

Introdución. A recente incorporación ao dominio da reflexión académica dunha denominación diversa: cinema de pequenas nacións, identitario, en linguas minoritarias/minorizadas. A reconceptualización do termo cinema nacional, síntoma da multiplicidade de prácticas de linguas aínda sobreviventes. E unha abordaxe da política comunitaria en dúas vertentes: lingüística e cinematográfica, serán os nosos asuntos. Metodoloxía. Isto último emprázanos nas accións relativas á VO e VOS e na difícil transformación política de asuntos culturais, identitarios e ideolóxicos, fraguados en extensos períodos, que exceden a constitución da Unión. A súa abordaxe política na Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias, ou nunha Comunicación da Comisión de Cultura e Educación ao Parlamento, é sempre escasa e paradoxal. Resultados e Discusión. Finalmente, acométense as condicións de confrontación da política comunitaria, con políticas recentes a pé de territorio, concretamente, os casos de Galiza, Gales e Finlandia.

Referencias bibliográficas

 • B Anderson (1983): Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. Londres: Verso.
 • N Azalbert (2013): "Loin de Madrid: le cinéma galicien". Cahiers du cinema, nº 693, pp. 58-59.
 • Azurmendi, Ana (2013). “Reformas de la televisión regional europea con lengua propia en el contexto actual de crisis”. Revista Latina de Comunicación Social, 68. En línea en: http://www.revistalatinacs.org/068/paper/981_Navarra/15_Azurmendi.html
 • H Bacon (2013): “A Transnational history of Finnish Cinema”, Journal of Scandinavian Cinema, Vol.3, nº 1, pp. 7-14.
 • T Bergfelder (2005): “National, transnational or supranational cinema? Rethinking European film studies”. Media, Culture & Society, Mayo, Vol. 27, nª 3, pp. 315-331.
 • Comisión de Expertos para el Fomento de la Versión Original en la Exhibición de Obras Audiovisuales (2011): Conclusiones, propuestas y recomendaciones. En línea en: http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/cine/novedades/BORRAR-informes-icaa/COMISION_FOMENTO_VO.pdf http://www.mcu.es/cine/docs/Novedades/Miembros_comite_expertos.pdf
 • Committee on Culture and Education (2015): Report on European film in the digital era (2014/2148 (INI)). En línea en: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0123+0+DOC+XML+V0//EN
 • Conseil de l’Europe (2016): Charte Européenne des langues regionales ou minoritaires. Application de la charte en Espagne. En línea en: http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/default_en.asp
 • S Crofts, Stephen (2006): “Reconceptualising National Cinema/s”, en VVAA, Theorising national cinema (Eds. V Vitali Vitali & P Willemen) P. Londres: Palgrave McMillan.
 • S Cubbit (1989): “Introduction: Over the borderlines”. Over the borderlines: Questioning national identities. Número especial de Screen, Otoño, Vol. 30, nº 4, pp. 36, 38, 43, 44.
 • I Christie (2013): “Where is National Cinema Today (and We still need it?)”. Film History, Vol 25 Issue 1-2, pp. 19-30.
 • G Deleuze & F Guattari (1998): Kafka: por una literatura menor. México: Nueva Era.
 • Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura (2015): Glocal cinema: big stories, small countries. Otras filmografías europeas: cine en lenguas no hegemónicas. En línea en: http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/6938/Manifestua_gaztelaniaz_.pdf?1442915013
 • T Elsaesser (2005): European cinema. Face to face with Hollywood. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • T Elsaesser (2013): “ImpersoNations: National Cinema, Historical Imagineries and New Cinema Europe”. Mise au Point, 5: http://map.revues.org/1480 Fecha de acceso: 15 enero 2016.
 • T Elsaesser (2015): “Cine transnacional, el sistema de festivales y la transformación digital” en Fonseca Journal of Communication, Salamanca, n. 11, diciembre: http://revistas.usal.es/index.php/2172-9077/article/view/13440 Fecha de acceso: 13 febrero 2016.
 • Euromosaic (1996): The production and reproduction of the minority language groups in the European Union: http://www.lavplu.eu/central/bibliografie/euromosaic1.pdf Fecha de acceso: 10 de febrero de 2016.
 • A Higson (1989): “The concept of National Cinema”. Screen, 30, 4, pp. 36-47.
 • AJ Hingel (1993): “'A New Model of European Development': Innovation. Technological Development and Network-led Integration”. Bruxelas; Commission of the European Communities.
 • M Hjort (2007): “Denmark”, en VVAA, The cinema of small nations (Eds. M Hjort & D Petrie). Edimburgo: Edinburgh University Press.
 • M Hjort & D Petrie (2007): The cinema of small nations. Edimburgo: Edinburgh University Press.
 • F Jameson (1986): “Third-World Literature in the Era of Multinational Capitalism”. Social Text, No. 15 (Autumn, 1986), pp. 65-88.
 • I Le Corff (2014): Le cinema irlandais. Une expression postcolonial europeénne. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.
 • I Le Corff & M Barnier (2013): "Le cinéma européen et les langues". Mise au point, 5: http://map.revues.org/1277 Fecha de acceso: 15 enero 2016.
 • B Marshall (2001): Quebec National Cinema. Montreal, Kingston: McGill-Queen’s University Press.
 • D Martin-Jones & MS Montañez (2013): “Uruguay Disappears: Small cinemas, Control Z Films, ans the Aesthetics and Politics of Auto-Erasure”. Cinema Journal, Fall, Vol.53. Issue 1, pp. 26-5.
 • P Meers (2011): “The cinema of small nations”. Historical Journal of Film, Radio & TV, Mars, Vol.31, Issue 1, pp. 147.149.
 • S Moss (2013): "Hinterland – the TV noir so good they made it twice". The Guardian, 30 julio 2013: http://www.theguardian.com/tv-and-radio/2013/jul/30/hinterland-tv-noir-wales Fecha de acceso: 2 febr. 2016.
 • Observatorio Audiovisual de Galicia (2015): "Informe #2 – Axudas de Talento", Observatorio Audiovisual de Galicia: https://observatorioag.wordpress.com/2015/01/14/informe-2-talento/ Fecha de acceso: 4 de febrero de 2016.
 • A Pereira (2014): Constructing National Cinemas in minoritized language context: The case of Wales and Galicia. Cardiff: MPhil. University of Wales. D Petrie (2005): “Scottish cinema dossier”. Screen, Summer, vol.46, nº 2.
 • P Schlesinger (2000): "The sociological scope of ‘nacional cinema"en VVAA, Cinema and nation (Eds. M Hjort & S MacKenzie). Londres & Nueva York: Routledge.
 • A Smith (2004): The antiquity of nations. Cambridge: Polity
 • B Vidal (2012): Heritage Film Nation. Genre and Representation. Nueva York: Walflower Book, Columbia University Press.
 • R Zallo (2010). “La política de Comunicación Audiovisual del gobierno socialista (2004-2009): un giro neoliberal”. Revista Latina de Comunicación Social, 65. En línea en: http://www.revistalatinacs.org/10/art/880_UPV/02_Zallo.html