Caracterización clínica e evolutiva das dificultades lecto-escritoras

  1. Rosa M.ª Rivas Torres 1
  2. Santiago López Gómez 2
  1. 1 Facultade de Psicoloxía (Departamento de Psicoloxía Evolutiva e da Educación)
  2. 2 Facultade de Formación do Profesorado (Departamento de Psicoloxía Evolutiva e da Educación)
Revista:
Eduga: revista galega do ensino

ISSN: 2171-6595

Ano de publicación: 2015

Número: 70

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Eduga: revista galega do ensino

Resumo

As dificultades lecto-escritoras evidéncianse no inicio da aprendizaxe da lectura e a escritura, moitas veces sen causa aparente que as xustifiquen, nun suxeito cunha intelixencia adecuada, oportunidades socioculturais e ausencia de alteracións orgánico-sensoriais. Para a súa intervención debe partirse do estudo das características clínico-evolutivas que presentan os nenos e dos factores causais que están detrás dos seus déficits. Descríbense os factores que se asocian coas súas manifestacións, as características baixo as que se expresan e os diferentes subtipos recoñecidos, completando o estudo cun perfil evolutivo do alumno con dificultades lecto-escritoras