Os servizos sociais para maiores a través da percepción dos seus usuarios

  1. Iglesias-Souto, Patricia M.
  2. Taboada Ares, Eva María
  3. Mayo Pais, M. Emma
Journal:
Revista galega de traballo social "Fervenzas"

ISSN: 1698-5087

Year of publication: 2010

Issue: 13

Pages: 88-97

Type: Article

More publications in: Revista galega de traballo social "Fervenzas"