Apología en defensa de Virgilio, un comentario inédito de Manuel Ponce

  1. Antonio Azaustre Galiana
  2. Helena de Carlos Villamarín
Revista:
Criticón

ISSN: 0247-381X

Ano de publicación: 2010

Número: 110

Páxinas: 95-132

Tipo: Artigo

DOI: 10.4000/CRITICON.15486 DIALNET GOOGLE SCHOLAR

Outras publicacións en: Criticón

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dimensions: 1 (06-01-2024)

CIRC

  • Ciencias Sociais: D
  • Ciencias Humanas: A+

Dimensions

(Datos actualizados na data de 06-01-2024)
  • Total de citas: 1
  • Citas recentes (2 anos): 0
  • Field Citation Ratio (FCR): 2.01