Preparación dun funxicida a partir de sólidosexemplo de estudo de disolucións

  1. Manuel R. Bermejo Patiño
  2. María Isabel Fernández García
  3. Beatriz Fernández Fernández
  4. Esther Gómez Fórneas
  5. Ana María González Noya
  6. Marcelino Maneiro Maneiro
  7. Gustavo González Riopedre
Journal:
Boletín das ciencias

ISSN: 0214-7807

Year of publication: 2012

Year: 25

Issue: 76

Pages: 117-118

Type: Article

More publications in: Boletín das ciencias