Desenvolvemento da linguaxe e factores relacionados en nenos prematuros de idade preescolar

  1. Miguel Pérez Pereira
  2. Francisco Insúa Meirás
  3. Pilar Fernández Fernández
  4. Mariela Resches
  5. María-Luisa Gómez-Taibo
  6. Manuel Peralbo
  7. C. Díaz Rodríguez
  8. María José Buceta Cancela
Revista:
Quinesia: Revista de educación especial

ISSN: 0212-5943

Ano de publicación: 2011

Número: 43-44

Páxinas: 61-73

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Quinesia: Revista de educación especial

Indicadores

CIRC

  • Ciencias Sociais: D

Resumo

As invetigacións sobre o desenvolvemento da linguaxe ata os 30 meses nos nenos prematuros mostran resultados non concluíntes, tampouco sobre a relevancia de variables como xénero ou nivel educativo materno. Por outra parte, os resultados das investigacións de prematuros en idade prescolar salientan a necesidade de avaliar a linguaxe destes nenos en idade preescolar e escolar, incluíndo aspectos concretos relacionados coas habilidades lingüísticas e coa aprendizaxe da lingua escrita. Sen esquencer o estudo do posible efecto benficioso de variables sociais sobre o seu desenvolvemento.