2011, Ano Internacional da Química

  1. Manuel R. Bermejo Patiño
  2. María Isabel Fernández García
  3. Beatriz Fernández Fernández
  4. Esther Gómez Fórneas
  5. Ana María González Noya
  6. Marcelino Maneiro Maneiro
  7. Rosa Pedrido Castiñeiras
  8. María Inés García Seijo
  9. Manuel Vicente
Journal:
Boletín das ciencias

ISSN: 0214-7807

Year of publication: 2010

Year: 23

Issue: 71

Pages: 71-72

Type: Article

More publications in: Boletín das ciencias