Obradoiro sobre o modelo de estados de agregaciónparte experimental

  1. Manuel R. Bermejo Patiño
  2. María Isabel Fernández García
  3. Beatriz Fernández Fernández
  4. Esther Gómez Fórneas
  5. Ana María González Noya
  6. María Ángeles Vázquez Fernández
  7. Marcelino Maneiro Maneiro
  8. X. Anxo Freire País
Journal:
Boletín das ciencias

ISSN: 0214-7807

Year of publication: 2010

Year: 23

Issue: 71

Pages: 69-70

Type: Article

More publications in: Boletín das ciencias