Obradoiro sobre o modelo de estados de agregaciónparte experimental

  1. Bermejo Patiño, Manuel R.
  2. Fernández García, María Isabel
  3. Fernández Fernández, Beatriz
  4. Gómez Fórneas, Esther
  5. González Noya, Ana María
  6. Vázquez Fernández, María Ángeles
  7. Maneiro Maneiro, Marcelino
  8. Freire País, X. Anxo
Journal:
Boletín das ciencias

ISSN: 0214-7807

Year of publication: 2010

Year: 23

Issue: 71

Pages: 69-70

Type: Article

More publications in: Boletín das ciencias