A revista galega Nós e os seus contactos coa literatura e a cultura italiana contemporáneas

 1. María Consuelo de Frutos Martínez
Revista:
Boletín galego de literatura

ISSN: 0214-9117

Ano de publicación: 2005

Número: 34

Páxinas: 67-88

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Boletín galego de literatura

Indicadores

CIRC

 • Ciencias Sociais: C
 • Ciencias Humanas: C

Referencias bibliográficas

 • Axeitos, X. L., “A recepción das vangardas en Galicia”, Boletín Galega de Literatura, 17, 1997, pp. 7-55
 • Capelán Rey, A., “Antonio Sergio no Instituto de Estudios Portugueses da Universidade de Santiago”, en Contra a Casa da Troia. Cultura e sociedade no Santiago dos anos trinta, Santiago de Compostela: Edicións Laiovento, 1994, pp. 77-227.
 • Delgado Corral, C., “Guido Battelli, divulgador de Florbela Espanca e da poesía Galega en Italia”, en Rosario Álvarez, Dolores Vilavedra (coords.), " Cinguidos por unha arela común ". Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 1999, 2 vols., vol. 2, pp. 403-414.
 • Figueroa, A.," Letras alleas. Sobre das relacións con outras literaturas ", Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 1996.
 • Figueroa, A., “Literaturas minoritarias: autonomía e relacións interliterarias ", Anuario de estudios literarios galegas, 2002, pp. 55-67.
 • Freixeiro Mato, X.R., “Unha visión das relacións culturáis galego-portuguesas nos anos vinte a través da correspondencia inédita entre Teixeira de Pascoaes e Noriega Varela”, Boletín Galego de Literatura, 11, 1994.
 • Lago Carballo, A., “Papini y España”, Cuenta y razón, 96, 1996, pp. 53-56.
 • Losada Diéguez, A , Traducciónspoéticas, introd. e ed. Cristina Marchisio, Pontevedra: Fundación Editorial de los Bibliófilos Gallegos, 1999.
 • Piñeiro, R., “Das relacións culturáis galego-portuguesas”, Nova Renascenya, 8, 1982, pp. 327-330.
 • Real Pérez, B., “A traducción e os textos traducidos ó galego no período 1907-1936”, Viceversa, 6, 2000, pp. 9-36.
 • Ribera Llopis, J.M ., “Contribución al estudio de las relaciones literarias luso-galaicas (1900-1939), Revista de Filología Románica, 1, 1983, pp. 193-212.