Os mercados emerxentes

  1. Piñeiro Chousa, Juan
  2. Rodríguez Sandiás, Alfonso
  3. Díez de Castro, José Alberto
Journal:
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

ISSN: 1132-2799

Year of publication: 1998

Volume: 7

Issue: 1

Pages: 209-220

Type: Article

More publications in: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais