Evolución secular das precipitacións de inverno en Galicia

  1. Martí Ezpeleta, Alberto
Revista:
Semata: Ciencias sociais e humanidades
  1. Guitián Rivera, Luis (coord.)
  2. Pérez Alberti, Augusto (coord.)

ISSN: 1137-9669

Ano de publicación: 2002

Título do exemplar: Historia ecológica de Galicia

Número: 13

Páxinas: 261-278

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Semata: Ciencias sociais e humanidades

Resumo

No artigo analízase la evolución que as precipitacións invetrnais (novembro a marzo) tiveron durante o século XX en Galicia. A análise centrase no volumen de chuvia acumulado durante eses meses e na súa variabilidade interanual. Analízase igualmente a relación existente entre as precipitacións e a Oscilación do Atlántico Norte (NAO). os resultados mostran unha alta vasriabilidade interanual das precipitacións. na Coruña e Sasntiago obsérvase unha significativa tendencia secular de incremento pluviométrico, mentres que en Pontevedra e Ourense é moi débil. Non se observa, pola contra, unha tendencia de aumenta da variabilidade. As fases da NAO explican unha parte sustancial da variabilidade pluviométrica invernal de Galicia. As correlacións entre o índice da NAO e a precipitación acumulada son sempre negativas e claramente significativas, con valores xeralmente comprendidos entre -0,5 e -0,7