Voice and Sociative alternations in spatial symphero

  1. Mercedes Díaz de Cerio Díez
Libro:
Ancient Greek linguistics: new approaches, insights, perspectives
  1. Felicia Logozzo (coord.)
  2. Paolo Poccetti (coord.)

Editorial: Walter Mouton de Gruyter

ISBN: 9783110548068

Ano de publicación: 2017

Páxinas: 695-710

Tipo: Capítulo de libro