Lexicografía dialectal del gallego

  1. María Álvarez de la Granja
  2. Ernesto Xosé González Seoane
Libro:
Léxico dialectal y lexicografía en la Iberorromania
  1. María Álvarez de la Granja (ed. lit.)
  2. Ernesto Xosé González Seoane (ed. lit.)

Editorial: Iberoamericana Vervuert

ISBN: 9788491920007

Ano de publicación: 2018

Páxinas: 163-185

Tipo: Capítulo de libro