Factores determinantes da implementación dunha cultura amigable coa familia no SIGunha análise preliminar

  1. Adolfo Carballo Penela
  2. María Dolores Álvarez Pérez
Libro:
II Xornada de Innovación Educativa en Xénero, Docencia e Investigación

Editorial: Unidade de Igualdade ; Universidade de Vigo

ISBN: 978-84-8158-601-5

Ano de publicación: 2013

Páxinas: 155-174

Tipo: Capítulo de libro