Forewordjournalism versus technology

  1. Xosé Ramón Pousa Estévez
Libro:
Journalism with a future
  1. Puentes-Rivera ivan
  2. Campos-Freire francisco
  3. López-García, xosé

Editorial: Media XXI

ISBN: 978-989-729-196-8

Ano de publicación: 2018

Páxinas: 11-12

Tipo: Capítulo de libro