Prólogoperiodismo versus tecnología

  1. Xosé Ramón Pousa Estévez
Libro:
Periodismo con futuro
  1. Iván Puentes-Rivera (coord.)
  2. Francisco Campos-Freire (coord.)
  3. Xosé López-García (coord.)

Editorial: Media XXI

ISBN: 978-989-729-195-1

Ano de publicación: 2018

Páxinas: 11-12

Tipo: Capítulo de libro