As familias inmigrantes e a súa relación con outros axentes da comunidade educativaata onde inflúe a orixe étnico-cultural

  1. Diana Priegue Caamaño
Libro:
A investigación educativa novel en Galicia: realidade e pespectivas
  1. Alexandre Sotelino Losada (coord.)
  2. Laura Rego-Agraso (coord.)
  3. María Julia Diz López (coord.)

Editorial: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-16533-04-6

Ano de publicación: 2016

Páxinas: 61-80

Tipo: Capítulo de libro