¿Son universales los derechos lingüísticos?

  1. López Rivera, Juan José
Buch:
O soño transparente da lingua: textos da VIII e IX edición do Seminario Internacional de Tradución e Poética de Rianxo (AULIGA 2007-2008)
  1. Domínguez Rey, Antonio (coord.)
  2. Alonso Martos, Andres (coord.)

Verlag: Espiral Maior ; Asociación Internacional de Amigos de la Universidad Libre Iberoamericana en Galiza (AULIGA)

ISBN: 978-84-92646-87-6

Datum der Publikation: 2015

Seiten: 453-471

Kongress: Seminario Internacional de Tradución e Poética de Rianxo (8. 2007. Rianxo)

Art: Konferenz-Beitrag