Con la disculpa del "Codex Calixtinus"de Erasmo a Lutero

  1. José Manuel Díaz de Bustamante
Libro:
Cantares de amigos: estudos en homenaxe a Mercedes Brea
  1. Esther Corral Díaz (coord.)
  2. Elvira Fidalgo Francisco (coord.)
  3. Pilar Lorenzo Gradín (coord.)
  4. Mercedes Brea López (hom.)

Editorial: Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, D.L. 2016

ISBN: 978-84-16533-69-5

Ano de publicación: 2016

Páxinas: 299-308

Tipo: Capítulo de libro