"Et a et o"el estribillo en la lírica amorosa latina medieval

  1. Castro Caridad, Eva María
Libro:
Cantares de amigos: estudos en homenaxe a Mercedes Brea
  1. Corral Díaz, Esther (coord.)
  2. Fidalgo Francisco, Elvira (coord.)
  3. Lorenzo Gradín, Pilar (coord.)
  4. Brea López, Mercedes (hom.)

Editorial: Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, D.L. 2016

ISBN: 978-84-16533-69-5

Ano de publicación: 2016

Páxinas: 231-240

Tipo: Capítulo de libro