Valer voria s'io mai fui validorepolémica literaria ou resposta a modo de sirventés?

  1. María Isabel González Fernández
Libro:
Sobre letras e signos: estudos en homenaxe a Anxo Tarrío Varela
  1. Armando Requeixo Cuba (ed. lit.)

Editorial: Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 978-84-453-5251-9

Ano de publicación: 2017

Páxinas: 439-445

Tipo: Capítulo de libro